KNBRD Reddingsbrigades Inleiding
Reddingsbrigade Nederland (KNBRD, Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), bestaat uit ruim 166 reddingsbrigades, 23.000 leden en zo'n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland. Zowel de koepelorganisatie als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan.
De reddingsbrigades houden zich bezig met het bestrijden van de verdrinkingsdood, zowel met daadwerkelijk reddingswerk als met preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het organiseren van zwem- en zwemmend redden lessen. Iedereen van vijf jaar en ouder kan lid worden van een reddingsbrigade.
In ons waterrijke land raken jaarlijks naar schatting 5.000 mensen ongewild te water. Meer dan 550 mensen overleven dat niet en nog eens bijna 700 mensen belanden na hun redding in het ziekenhuis. Er kan van alles gebeurd zijn. Je kunt met de auto te water raken maar je kunt ook in moeilijkheden komen bij het schaatsen, surfen, zeilen of zwemmen in zee. Ook een geoefende sporter kan in moeilijkheden komen door bijvoorbeeld kramp of onderkoeling.